Numer wpisu
228/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jodła koreańska, rosnących na terenie działki numer 4283/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00202/06
Data wydania
2006-09-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16