Numer wpisu
230/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki nr 4381/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00216/06
Data wydania
2006-09-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41 B; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16