Numer wpisu
231/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 104 szt. drzew i 43, 8 m2 krzewów, rosnących na terenie działek o numerach: 4636/109, 4637/109, 4638/109, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Żorskiej 12 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00178/06
Data wydania
2006-09-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma TESCO (Polska) Sp. z o. o., ul. Kapelanka 56; 30 - 347 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16