Numer wpisu
234/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 861/429, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina w Rybniku - Popielów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00223/06
Data wydania
2006-09-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16