Numer wpisu
235/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1522/107, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00232/06
Data wydania
2006-09-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16