Numer wpisu
237/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenów, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy następujących ulicach: Cmentarnej 2, Dworcowej 5, Dworek 17, Długosza 10, Chalotta 2, Kościuszki 45, Wyzwolenia 27.
Znak sprawy
Ek I-7635/00217/06
Data wydania
2006-09-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wyzwolenia 35; 44 - 201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16