Numer wpisu
239/B/2006
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/42/02
Data wydania
2002-06-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A., ul. B. Chrobrego 39, 44-201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16