Numer wpisu
241/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2582/174, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej w obrębie Teatru Ziemi Rybnickiej przy ulicy Plac Wolności w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00236/06
Data wydania
2006-09-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64; 44 – 210 Rybnik 15
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16