Numer wpisu
242/B/2006
Dotyczy
Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
Znak sprawy
Ek I-7663/00076/04
Data wydania
2006-08-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
„EKO” M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka S. J., 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 45a
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, WydziałEkologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy decyzji dla Stacji Segregacji Odpadów
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16