Numer wpisu
243/B/2006
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00071/05
Data wydania
2005-09-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
NCC-WPRInż Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16