Numer wpisu
244/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00072/05
Data wydania
2005-07-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Ekonaft Sp. z o.o., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16