Numer wpisu
245/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2403/54, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00224/06
Data wydania
2006-09-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16