Numer wpisu
144/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4551/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00231/06
Data wydania
2006-09-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2006-11-09