Numer wpisu
249/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4472/194, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 3 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00233/06
Data wydania
2006-09-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Rybniku, ul. Henryka Wieniawskiego 3; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16