Numer wpisu
252/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 3912/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Willowej w Rybniku - Kamień.
Znak sprawy
Ek I-7635/00235/06
Data wydania
2006-09-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16