Numer wpisu
253/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00082/05
Data wydania
2005-09-15
Nazwa organu
Prezydenta Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Chemia - Hurt" Marek Gajewski, ul. Zebrzydowicka 117 c, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16