Numer wpisu
254/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 5111/174, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plac Wolności 2 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00234/06
Data wydania
2006-09-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI mgr Romuald Jokel ul. Św. Antoniego 19/3; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16