Numer wpisu
256/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku wiśnia wonna, rosnących na terenie działki nr 2263/98, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 115 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00246/06
Data wydania
2006-09-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma VACAT Sp. z o.o., ul. Zebrzydowicka 117; 44 – 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16