Numer wpisu
258/B/2006
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00086/05
Data wydania
2005-10-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41b, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16