Numer wpisu
260/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00088/05
Data wydania
2005-09-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Trans-Ziem" Zbigniew Jasiewicz, Al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 43, 31-876 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii,pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy budowanego obiektu Focus Park
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16