Numer wpisu
261/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00089/05
Data wydania
2005-10-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Agader Hofman Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 133 bud 11b, 01-919 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii,pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16