Numer wpisu
265/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00094/05
Data wydania
2005-10-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółka Mieszkaniowa "Wrębowa" Sp. z o.o., ul. Wrębowa 19, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16