Numer wpisu
146/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1226/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Skalnej w Rybniku - Niedobczyce.
Znak sprawy
Ek I-7635/00241/06
Data wydania
2006-10-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2006-10-30