Numer wpisu
266/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00096/05
Data wydania
2005-10-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Sintac Polska Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Wesoła
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16