Numer wpisu
268/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00101/05
Data wydania
2005-08-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Transport-Metalurgia Sp. z o.o., ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16