Numer wpisu
269/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00104/05
Data wydania
2005-11-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy działek położonych przy ul. Chwałowickiej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16