Numer wpisu
274/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00108/05
Data wydania
2005-12-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"EKO" M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka S.J., ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy działek 891/19 i 677/5 położonych przy ul Kolberga
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16