Numer wpisu
277/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 m2 krzewów gatunku cyprysik Lawsona, rosnących na terenie działki nr 2430/131, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa 9 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00250/06
Data wydania
2006-10-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE nr 10, ul. Św. Józefa 9; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16