Numer wpisu
278/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00117/05
Data wydania
2006-01-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16