Numer wpisu
280/B/2006
Dotyczy
usuniecia 5 drzew z terenu posesji przy ul. Hutniczej 23
Znak sprawy
Ek I-7635/00240/06
Data wydania
2006-09-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elżbieta Szczot ul. Hutnicza 23, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
-
Numery innych kart
-
Uwagi
-
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16