Numer wpisu
281/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 310 szt. drzew, rosnących na terenie działek, położonych przy ulicach: Podmiejskiej i Lipowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00249/06
Data wydania
2006-10-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Jordana 25; 40 – 952 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16