Numer wpisu
283/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 63 szt. drzew zlokalizowanych na terenie działek nr: 496/41, 499/42, 502/48, położonych przy ul. Gliwiciej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00257/06
Data wydania
2006-10-17
Nazwa organu
Prezydent Misata Rybnika
Nazwa podmiotu
Dyrekcja Wykonawcza Carrefour Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72; 03 – 734 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16