Numer wpisu
286/B/2006
Dotyczy
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00004/06
Data wydania
2006-02-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16