Numer wpisu
290/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 922/27, położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00225/06
Data wydania
2006-10-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma M4 PLUS Sp. z o.o., ul. Rynek 7; 59 - 230 Prochowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16