Numer wpisu
293/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00012/06
Data wydania
2006-03-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych, ul. Mrozowa 9a, 31-752 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-02