Numer wpisu
297/B/2006
Dotyczy
Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00018/06
Data wydania
2006-04-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pharm Express Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy lokalu na terenie marketu Tesco
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-02