Numer wpisu
298/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00020/06
Data wydania
2006-04-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZGM, ul. 3 Maja 12, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-02