Numer wpisu
302/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00023/06
Data wydania
2006-04-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.U. "TEMIPOL" Sp. z o.o., ul. Konduktorska 42, 40-155 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-02