Numer wpisu
303/B/2006
Dotyczy
Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00025/06
Data wydania
2006-04-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Niepubliczny Specjalistyczny Chirurgiczno-Stomatologiczny ZOZ A.S. DENTAL, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-02