Numer wpisu
304/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00027/06
Data wydania
2006-05-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SEGO Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-02