Numer wpisu
305/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00028/06
Data wydania
2006-05-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Korporacja Medyczna KMK Sp. z o.o., ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03