Numer wpisu
307/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00030/06
Data wydania
2006-05-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Auto Serwis Marek Górnik, ul. Lotników 24, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy działki przy ul. Chrobrwgo 18
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03