Numer wpisu
308/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00031/06
Data wydania
2006-08-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o., Al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Marketu budowlanego OBI przy ul. Żorskiej 55
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03