Numer wpisu
309/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00032/06
Data wydania
2006-05-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "Koltrans" Józef Kołoczek, ul. Prosta 13, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03