Numer wpisu
310/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00033/06
Data wydania
2006-06-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MED-PROFIL NZOZ Sp. z o.o., ul. Olchowa 16c, 44-144 Żernica
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Poradni Lekarza Rodzinnego w Rybniku przy ul. Rybnickiej 20
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03