Numer wpisu
311/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00035/06
Data wydania
2006-05-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.U.H. TREX-HAL Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03