Numer wpisu
312/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00036/06
Data wydania
2006-05-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Niepubliczny Lekarsko-Dentystyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 7, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy placówek przy ul. Kościelnej 7 i ul. Różańskiego 2
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03