Numer wpisu
314/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00040/06
Data wydania
2006-06-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PURE SOLVE Polska Sp. z o.o., ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03