Numer wpisu
315/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00041/06
Data wydania
2006-06-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Usługi Budowlane Jarosław Gembalczyk, ul. Wolności 34, 44-282 Łuków Śląski
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03