Numer wpisu
316/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00042/06
Data wydania
2006-06-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.H.U. "EKO-MIX" Spurek Konstanty Andrzej, ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03